UWAGI I SPOSTRZEŻENIA

Wszelkie uwagi i spostrzeżenia dotyczące funkcjonowania sklepu mogą państwo kierować na elektroniczny adres: TheMask@TheMask.eu

 

UMOWY ZAWIERANE NA ODLEGŁOŚĆ

Będąc konsumentem mają Państwo prawo odstąpić od umowy zawartej w Sklepie Internetowym w terminie 14 dni bez podania przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą tradycyjną lub pocztą elektroniczną). Adresy do doręczeń dla oświadczeń o odstąpieniu od umowy:

  • pisemnie na adres: ul. Aleksandry 4c / 141, 30-837 Kraków;
  • w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: TheMask@TheMask.eu

Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy zawarty jest w załączniku nr 2 do Ustawy o Prawach Konsumenta który dostępny jest pod adresem:

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20140000827/U/D20140827Lj.pdf 

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Jeśli przedmiotem umowy jest przedmiot ruchomy należy go odesłać ją na adres:

TheMask.eu
ul. Aleksandry 4c / 141
30-837 Kraków
z dopiskiem "Zwrot - sklep TheMask.pl"

nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni. Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy. Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

 

POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

Każdy zakupiony w naszym sklepie produkt oprócz gwarancji producenta, objęty jest również gwarancją sklepu. Dzięki temu, w przypadku stwierdzenia wad technicznych dostarczonego towaru lub uszkodzeń przesyłki powstałych podczas transportu, zawsze masz prawo do reklamacji.

Jak zgłaszać reklamacje produktu?

Skontaktuj się z nami telefonicznie lub e-mailem. Jeśli zdecydujesz się na kontakt e-mailowy dołącz zdjęcia produktu, na których widoczna jest wada, której dotyczy reklamacja.
Następnym krokiem procesu reklamacji jest odesłanie reklamowanego produktu na adres sklepu internetowego.

Ważne:
Zabezpiecz odpowiednio towar aby nie uległ dodatkowym uszkodzeniom w drodze do nas.

Co jest niezbędne do uznania reklamacji?

Przesyłka reklamacyjna powinna zwierać:
- produkt którego dotyczy reklamacja
- powód reklamacji
- dowód zakupu reklamowanego produktu
- dane kontaktowe osoby reklamującej (adres e-mail, nr telefonu, adres korespondencyjny)
- oczekiwaną metodę rozpatrzenia reklamacji

Nie odbieramy przesyłek pobraniowych.
Reklamację są rozpatrywane w ciągu 14 dni kalendarzowych.

Gdzie należy odesłać reklamowany towar?

Wszystkie reklamacje towarów prosimy kierować bezpośrednio na adres:
TheMask
ul. Aleksandry 4c / 141
30-837 Kraków
z dopiskiem "Reklamacja"

 

Uszkodzenia powstałe w transporcie

Przed odebraniem przesyłki od kuriera sprawdź stan opakowania. Zwróć szczególną uwagę na stan taśm i plomb zabezpieczających przesyłkę. Jeśli stan opakowania budzi twoje wątpliwości odmów przyjęcia przesyłki.

Decydując się na odbiór przesyłki, której opakowanie budzi Twoje wątpliwości wspólnie z kurierem sporządź protokół z odebrania uszkodzonej przesyłki. Poinformuj nas o zaistniałej sytuacji.